Bildiriyi İndirmek İçin Tıklayınız

ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN ADRES VE SON TARİH

Bildiri gönderimi için son tarih 15 Ekim 2023'tür. Bu tarihten sonra ulaşan bildiriler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yazıların doğrudan abstract@propolisconference.com adresine postalanması gerekmektedir. Diğer adreslere yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BİLDİRİLER
  • Bildiriler sözlü ve poster sunumu şeklinde olacaktır.
  • Sözlü bildiriler için her bir kişiye ayrılan süre sorular dahil 15 dakikadır.
  • Gönderilen bildiri özetleri “Konferans Bilim Kurulu” tarafından değerlendirilecek ve bildirinin sözlü veya poster sunum olmasına karar verilecektir.
  • Konferans amacına uymayan ve bilim komitesi tarafından uygun bulunmayan bildirilerin yazarlarına yazılı olarak bilgi verilecektir.
Özet Yazım Kuralları
Özet metinlerinin aşağıdaki hususlara dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.
  1. Özetler Microsoft Word (7.0 ve üzeri) programında Times New Roman ile tek aralıklı yazılmalı, konu başlığında 12 (koyu), yazar adları ve diğer bölümlerde 10 punto kullanılmalıdır. Sayfalarda soldan 4 cm, sağdan 2 cm, üstten 2,5 cm ve alttan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Özet metinleri 300 kelimeyi aşmamalıdır.
  2. Başlık ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, 1 satır boşluk verilerek yazar adları unvan olmaksızın yazılmalıdır. Yazar adresleri otomatik dip not olarak verilmelidir. Bildiriyi sunacak araştırmacının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
  3. Özet metinleri abstract@propolisconference.com adresine elektronik posta ile yollanmalıdır. Elektronik belgeler soyadı ve konu başlığı kısaltması şeklinde kaydedilerek gönderilmelidir.
  4. Sözlü bildiri yapacak araştırmacılar, sunumlarını 16×9 (geniş ekran) formatında sunum yapacak şekilde düzenlemelidir.
  5. Şablon için lütfen tıklayınız.
Poster Sunumlar

Poster sunumları için boyutlar aşağıda belirtilmiştir. Bantlama için gerekli malzemeler kayıt masasından sağlanacaktır.
FORMAT : DİKEY
POSTER BOYUT : 70 X 100 CM
KAĞIT AĞIRLIĞI : 200GR (ÖNERİDİR.)

Önerilen Şablonlar

Sunum Şablonu Poster Şablonu
TAM SAYFA BİLDİRİ KİTABI

Kabul edilen tüm bildiri özetleri (sözlü/poster) ISBN numarası ile “IPRG Bildiri Kitabı” olarak yayınlanacaktır. IPRG bildiri kitabı için tam metinlerin 15/10/2023 tarihine kadar word belgesi olarak konferans e-postası abstract@propolisconference.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam bildiriler için şablon (lütfen tıklayınız).

*Sunumunuzu aşağıdaki mail adresine göndermekle kongrede sunumlarda ve oturumlarda kullanılmasını ve ayrıca yayınlanacak dijital kongre kitabında yayınlanmasını kabul etmiş sayılırsınız.