Bildiri özetleri ve talep eden katılımcıların tam metinli bildirileri ISBN numarasını içeren bir kitapçıkla yayımlanacaktır.